Allfit Vitality Analyzer

Met mijn “Allfit Vitality Analyzer” meet ik in enkele minuten de vitaliteit van je lichaam. Tevens brengt het apparaat in kaart welke vitamines en mineralen mogelijk uit balans zijn of welke tekorten er zijn. Deze niet belastende meetmethode is snel en zeer eenvoudig toe te passen. De eerste meting is gratis om een nul meting te verkrijgen.

De “Allfit Vitality Analyzer” meet via een handsensor het magnetische veld van de menselijke cellen op basis van bioresonantie en radionika. Hij  meet de mate waarin de uitgezonden zwakke elektromagnetische golven (met specifieke trillingsfrequenties) resoneren via de meridiaanbanen in je lichaam.

vitalityalanizer

Gezonde cellen in het lichaam hebben andere frequentie dan zieke cellen en zo wordt vastgesteld welke cellen wel en welke cellen niet optimaal functioneren.

Deze meetmethode is een nauwkeurige en niet-invasieve testmethode die met name geschikt is voor het vergelijken en controleren van de gezondheidstoestand. De Allfit Vitality Analyzer heeft de mogelijkheid om meerdere belangrijke functionele groepen te analyseren, zoals hormonen, vitaminen-en mineralentekorten, de zuur/base-balans, hart-en bloedvaten, cholesterol, darmen, lever, galblaas, alvleesklier, schildklier, het skeletstelsel.

De analyse geeft een holistisch beeld van zowel lichaam als geest, zonder dat inwendig- of bloedonderzoek noodzakelijk is. Alle verklaringen over gevolgen, eigenschappen en effecten zijn gebaseerd op empirisch gevonden resultaten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.