Epigenetica

Epi-genetica is de basis voor de inzichten waarmee ik in de praktijk werk. Genetica heeft alles te maken met de genen. Epi-genetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren zoals voeding, beweging of emoties. Die processen op gang brengen die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Voeding als medicijn
“Het zit in mijn genen” is een veel gehoorde uitspraak als het gaat om onze gezondheid. Maar we hebben wel degelijk invloed op het functioneren van ons lichaam. Ons genetisch materiaal ligt weliswaar vast maar is door wat we eten, denken en doen zeker te beinvloeden.

Ons lichaam wordt door heel veel dingen beinvloed denk onder andere aan voeding, stress, hormonen, hoe zit je in je vel, beweeg je genoeg, milieuvervuiling. Met een moeilijke term hebben we het dan over epigenetische factoren. Al deze dingen hebben ook weer invloed op elkaar en soms heb je ergens last van (b.v. van je huid) maar ligt de oorzaak van die klacht eigenlijk heel ergens anders. Een zoektocht dus.

Met welke klachten of vragen kunt u onder andere bij mij terecht?
· allergieën
· (chronische) darmklachten
· verhoogd cholesterol
· chronische vermoeidheid
· auto-immuunziekten b.v. schildklieraandoeningen
· diabetes
· gewichtsproblemen
· depressie
· hormonale klachten (menstruatie/ rondom de zwangerschap/ overgang)
· vragen over voeding

 

 

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek bespreken we samen uw klachten, voorgeschiedenis, leefstijl en voedingspatroon. Op basis van deze uitkomst bespreken we een passend behandelvoorstel.

Hierbij maak ik gebruik van het zogenaamde paleo- of oerdieet: voeding die bestaat uit veel groenten, fruit, vis, wat vlees, eieren en noten en zaden.

Naast tekorten in de voeding is ook langdurige stress een grote verstorende factor. Stress is in dit geval een ruim en rekbaar begrip: tekorten in de voeding, psychische of lichamelijke overbelasting, hypotheekstress. Voor ons lichaam maakt het niet uit, het reageert op al deze verschillende ‘stressoren’ met eenzelfde werkingsmechanisme, ook dit wordt meegenomen in het behandelplan.

Uitgangspunt van de behandeling is de klinische Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (kPNI). Hierbinnen wordt gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Geen enkele van deze processen staat namelijk op zichzelf en een verstoring op het ene niveau kan veranderingen op een ander niveau teweegbrengen. Een virus bijvoorbeeld heeft niet alleen invloed op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en op de geest

Voedingsadvies is een standaard aanvulling op mijn verdere therapievormen, maar kan ook gericht aangeboden worden en begeleid afvallen is in dit kader dan ook mogelijk.