Triggerpoint therapie

Triggerpoint’s zijn punten in de spier, waar vezels in een soort kramptoestand geraken. Deze kramptoestand wordt veroorzaakt doordat de zenuw constant signalen naar dit punt stuurt. De spier krijgt geen tijd om te herstellen, zolang deze “signaalregen” bestaat. De kramptoestand kan ook bloedvaten in hun functie belemmeren. De aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen worden hierdoor ontregeld.

Het centrale zenuwstelsel is verantwoordelijk voor pijnervaring. Onderzoek heeft aangetoond dat het centrale zenuwstelsel een geheugen bezit, waardoor pijn geassocieerd kan worden met belastende activiteiten. Hierdoor komt het voor dat alleen al het denken aan die activiteit (bijvoorbeeld tekstverwerking achter de computer) pijn kan veroorzaken.

Een triggerpoint kan dus geactiveerd raken en pijn veroorzaken. Dit gebeurt bij aanhoudende spierspanning of herhaalde mechanische belasting. Ook een ongeluk, plotselinge koude of inactiviteit kunnen dit soort pijnpunten veroorzaken. De pijn blijft niet beperkt tot een punt maar straalt uit naar specifieke gebieden die bij dit punt behoren. Veel mensen wijzen het uitstralingsdeel van het triggerpoint als pijnplaats aan.

Deze vorm van pijnbehandeling kan door zelfmassage eenvoudig thuis worden beoefend als de triggerpoint eenmaal is gelocaliseerd. De meeste problemen kunnen in drie tot tien dagen worden geëlimineerd. Zelfs langdurig chronische klachten kunnen in afzienbare tijd aanzienlijke verbetering te zien geven.

Klik hier om meer te lezen over triggerpoints.